Javascript optimalisatie: Asynchroon inladen

Asynchroon inladen

Javascript kan het laden van de website blokkeren als deze in de kop staat. Er wordt vaak geadviseerd om deze te verplaatsen naar de onderkant van de pagina, zodat eerst de html wordt geladen en daarna de Javascript. Het nadeel hiervan is dat ze een voor een worden ingeladen en dat kost veel tijd.

Loqus kan u helpen om de javascript asynchroon in te laden. Dit resulteert in een snellere laadtijd van de website. De javascripts worden tegelijkertijd ingeladen en parallel als de HTML al staat. Een van de oplossingen is om gebruik te maken van head.js

OUDE (bokkerende) situatie
<script type="text/javascript" src="/default/js/head.min.js"/></script>
<script type="text/javascript" src="/default/js/modernizr.min.js"/></script>
<script type="text/javascript" src="/default/js/bootstrap.min.js"/></script>
<script type="text/javascript" src="/default/js/jquery.tipsy.js"/></script>
<script type="text/javascript" src="/default/js/script.js"/></script>
<script type="text/javascript" src="/default/js/bootstrap-modal.js"/></script>
<script type="text/javascript" src="/default/js/bootstrap-lightbox.js"/></script>

NIEUWE situatie
<script type="text/javascript" src="/default/js/head.min.js"/></script>
<script type="text/javascript"/>
head.load("/default/js/bootstrap.min.js","/default/js/jquery.tipsy.js","/default/js/script.js","/default/js/bootstrap-modal.js","/default/js/bootstrap-lightbox.js")
</script>
				

Wilt u dat Loqus ook eens op uw website de mogelijkheden onderzoekt? Neem dan contact op